COVID, ústávní stížnost

Vyzývám skupinu Poslanců či Senátorů o podání ústavní stížnosti.

Systém očkování je diskriminační, upírá možnost očkování jedné věkové skupině před jinou skupinou. Všichni mají dle Ústavy ČR a Listiny lidských práv stejná práva na svůj život.