Primula a Kovid

Nemám rád ten jeho pohled do kamery, který je zastřený a vlastně nevím kam se kouká.

Jsem Hradečák a neuniklo mi, co se povídá o jeho působení jako ředitele FN HK, pak ministerstvo jako náměstek čí hlavní poradce na Kovid, nyní ministr.

Dle mého názoru jsou jeho opatření chaotická, mnohdy vyhlášená dříve, než o tom ví zbytek vlády. Ale hlavně nemají vždy hlavu a patu.

stoly v restauracích do 6 míst, aha 5 nebo 7, to nás určitě zachrání.

Zákaz diváku na fotbalu i na okresní úrovni.

To je jen malý příklad. Rozvážím jako kurýr balíkovku a vím jak to vypadá v terénu. Lidé nemají problémy a téměř všichni kašlou úplně na vše.

Pane ministře, to je jako zápasit s větrným mlýnem v Nizozemí, nebo si snad máme vzít příklad ze příklad Španělsko s odkazem na slavný román?

Dobrá rada zadarmo. Uhlídejte si Prahu a to množství domovů pro seniory, které jsou skutečně ohroženy (mnohdy však vlastním zaviněním).

Potencionálně nakažení, které odešle obvodní lékař na test, cestují za účelem otestování veřejnými dopravními prostředky tam i nazpátek. Pěkný zdroj dalšího nakažení, Trošku nedomyšlené a ubohé.

Nicméně toto absolutní selhání systému zcela určitě vyřešíme stoly v restauracích, 5 nebo 7 míst a zavřením ve 22,00 hodin, když už tam všichni dávno jsou.